Publikációs lehetőség

jogi publikació
Jogi publikáció

A Jogerő.hu webportál publikálási lehetőséget biztosít joghallgatók és jogi szakemberek részére.

A publikáció közzétételének feltételei:

 • Folyamatban lévő jogi tanulmányok, vagy jogi diploma,
 • A publikáció megfelel a lentebb felsorolt tartalmi követelményeknek,
 • A publikáció megfelel a lentebb felsorolt formai követelményeknek,
 • Az oldal szakmai szerkesztői jóváhagyása a követelmények vonatkozásában,

I. Tartalmi követelmények:

 • A publikáció témája jogi jellegű, vagy joghoz szorosan kapcsolódik,
 • A publikáció más internetes médiumban nem jelent meg,

II. Formai követelmények

 • Microsoft Word vagy OpenOffice formátum
 • Kísérőlevélben az alábbi adatok megadása:
  • szerző(k) neve:
  • email címe(k):
  • a mű címe:
  • kézirat lezárásának dátuma:
  • szerző(k) státusa a mű írásakor (oktató, titkár, ügyvéd, joghallgató, ügyvédjelölt, stb.):
  • a mű jellege (tanulmány, szakdolgozat, stb.):
  • eredeti megjelenés helye:
  • rövid (3 mondat) tartalmi ismertető:

II/1. Tagolás – szerkezet

 1. Címoldal
  1. Intézmény neve (joghallgatók esetén)
  2. A tanulmány címe
  3. Szerző: neve
  4. Konzulens : neve (joghallgatók esetén)
  5. Publikáció lezárásának helye, dátuma
 2. Tartalomjegyzék
 3. Felhasznált irodalomjegyzék
 4. Felhasznált jogszabályok jegyzéke
 5. Mellékletek

A tanulmány fejezeteit számozással is meg kell jelölni a Bevezetéstől az Összefoglalásig. (I. II. III. – a legnagyobb egységek, 1. 2. 3. azon belüli alfejezetek. A további tagoláshoz 1.1. 1.2. számozást kérünk használni)

II/2. Idézés – hivatkozások – felhasznált irodalomjegyzék

A szó szerinti idézéseket („dőlt”), valamint az átfogalmazott gondolatokat is hivatkozással kell ellátni. A hivatkozásoknál lábjegyzet, nem végjegyzet alkalmazását kérjük. Hivatkozások nélküli tanulmányt nem áll módunkban elfogadni.

Könyv:
szerző(k) / szerkesztő: cím. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám

Folyóiratcikk:
szerző: cím. folyóirat címe évszám/szám (vagy hónap, nap megjelölése napilap, hetilap esetén),oldalszám

Könyvfejezet, tanulmánykötet:
szerző: cím. In: kötet címe. megjelenés helye, kiadó, kiadás éve. oldalszám

Internetes forrás:
szerző: cím. honlap URL címe (letöltés dátuma)

Jogforrások:
évszám szám cím. szakaszszám bekezdésszám

II/3. Tipográfiai követelmények

Megkötések nélkül, igényes formázást várunk

További információval kapcsolatban keresse szerkesztőséget a publikacio(kukac)jogero.hu e-mail címen.

Jogi publikáció
Kié lesz az ingatlan?- Építkezés idegen telken

Mi a következménye, ha valaki más tulajdonában lévő ingatlanon építkezik? Megszerzi-e az épület vagy akár a telek tulajdonjogát? És egyáltalán kaphat-e építési engedélyt az, aki nem igazolja az építési jogosultságát? A KCG Partners Ügyvédi Társulás erre igyekszik választ adni. Polgári jogi szabályok – ráépítés és túlépítés Az idegen ingatlanon történő …

jogi publikació
Jogi publikáció
Publikáció: dr. Hajnal Márton – A megbízási szerződés megbízó által történő azonnali hatályú felmondása

A megbízási szerződés megbízó által történő azonnali hatályú felmondása Az Új Ptk. a hatálybalépése óta számos új joggyakorlati kérdést vetett fel. Ilyen például a megbízási szerződések azonnali felmondása, és a felmondással kapcsolatos kártérítési kötelezettség problémaköre.  A régi Ptk. és az annak alapján kialakult általános bírói gyakorlat szerint az azonnali hatályú …

jogi publikació
Jogi publikáció
Publikáció – Dr. Kozák Beatrix: Fiatalkorúakra vonatkozó alapvető büntető anyagi jogi szabályok összehasonlítása a romániai és a hazai jogban

I. Bevezető A fiatalkorúak kriminalitásának növekedése nemcsak hazánkban, hanem a szomszédos országokban is gondot okoz. A következőkben bemutatnám a fiatalkorúak életkorára, szankcionálására vonatkozó hatályos büntetőjogi szabályokat Romániában, összehasonlítva a magyarországi szabályozással. II. Jogszabályi környezet Romániában, hasonlóan a magyarországi szabályozáshoz, nincs külön büntetőjogi kódexe  a fiatalkorúaknak[1]. a román Büntető Törvénykönyv[2]  (továbbiakban: Cod …